Friday, April 13, 2012

Sumber Kebaktian

Bila seseorang dipermandikan, ia menjadi anak Allah Bapa, pengikut Yesus Kristus, kawan Roh Kudus dan ahli Gereja yang kudus. Ia dibebaskan supaya membawa kebaktian yang patut dan layak kepada Allah Tritunggal, dan ia diminta hidup sebagai seorang Kristian yang sejati. Ia diundang berhubung dengan Allah dan berdamping dengan Dia, seturut teladan yang diberi Yesus Kristus. Kristus berdamping kepada Bapa dengan bedoa dan dengan memenuhi kehendakNya. Sebagai seorang Kristian, seorang itu menerima kuasa untuk menghadapi Allah Bapa untuk berdoa kepadaNya, dan untuk memenuhi kehendakNya. Ia dapat mengatakan kesukaan, kedukaan, keperluan, kesusahan, kekuatiran dan permohonannya kepada Bapa surgawi dengan berdoa. Haruslah doa-doa muncul dari hati dengan spontan. Tetapi berubu-ribu orang kritian, kususnya mereka yang baru dipanggil anak-anak Allah belum lagi pandai menggunakan kata-kata sendiri untuk berdoa kepada Allah.

Sebenarnya terdapat banyak sumber-sumber rujukan yang boleh diperolehi pada ketika ini sama ada melalui buku-buku bercetak atau melalui carian di internet. Terdapat berbagai doa yang dikarang supaya seorang kristian dapat berdamping dengan Bapanya dengan senang, sentiasa dan dimana-manapun. Semoga dengan adanya blog ini juga dapat sebah sedikit memberi panduan yang terang bagi semua orang yang suka berdamping dengan Bapa surgawi, melalui Yesus Kristus, dalam Roh Kudus.

Doa Biasa

TANDA SALIB
Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, Amin

BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah NamaMu;
Datanglah kerajaanMu;
Jadilah kehendakMu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini;
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah keapda kami.
Dan jangalah masukkan kami ke dalam percubaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

SALAM MARIA
Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa maria, Bunda Allah;
doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin

KEMULIAAN
Kemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala masa. Amin

PERNYATAAN KEPERCAYAAN (CREDO PARA RASUL)
Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi,
Dan akan Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal,
Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh Perawan Maria.
yang menderita sengsara,
dalam pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ke tempat penantian.
Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang
mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
Persekutuan para Kudus,
Pengampunan dosa,
kebangkitan badan
kehidupan kekal. Amin.

DOA PENGHARAPAN
Tuhan yang mahamurah,
kerana bakit Yesus Kristus
saya harap menerima daripadaMu;
kebahagiaan kekal serta semua rahmat
yang perlu untuk menerumanya.
Saya harap semuanya itu dengan harapan teguh,
sebab Engkaulah yang menjanjikan itu.
Engkaulah yang Tuhan yang mahakuasa, mahamurah
untuk kami dan setiap apda janjiMu
Tuhan, kuatkanlah harapanku.

DOA CINTAKASIH
Tuah, sumber segala cintakasih,
saya menyintai Engkau lebi hdari segala sesuatu
dan dengan segenap hatiku
sebab engkaulah mahabaik
dan pantas dicintai.
Kerana saya menyintai Engkau,
sayapun menyintai semua orang
seperti saya menyintai diriku sendiri.
Tuhan, tambahlah selalu cintakasuku.

DOA TOBAT
Tuhan yang maharahim,
saya menyesal atas dosa-dosaku,
sebab saya telah menghina Engkau,
yagn mamurah dan mahabaik bagiku.
Saya benci akan segala dosaku,
dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu
untuk memperbaiki hidupku
dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Tuhan, kasihanilah saya
orang yang berdosa ini.

DOA PAGI
(Tiap-tiap pagi harus kita bersyukur kepada Tuhan Allah sebab Ia telah melindungi kita pada malam tadi dan kita berdoa supaya Allah akan memberkati da menolong kita pada hari baru ini.)
Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, Amin
Ya Tuhanku dan Allahku,
saya berterima kasih kepadaMu
sebab Engkau telah memeliharakan saya pada malam tadi.
Pada permulaan hari baru ini,
saya menyerahkan kepadaMu
jiwaku, badanku dan segala milikku.
Peliharakanlah saya pada hari ini,
dan tolong saya untuk berbuat yang baik
bagi kemuliaan dan kehormatan NamaMu.
Berkatilah saya dan seaga perbuatan
yang saya akan lakukan pada hari ini.
Berkatilah juga ibu bapa, saudara-saudara dan kawan-kawan saya
supaya merekapun dapat berbuat yang baik.
Saya percaya akan Dikau,
saya harap akan Dikau,
dan saya menyintai Dikau.

Bapa kami...............................

Malaikat Allah, pelindung saya,
terangilah, lindungilah, bimbinglah
dan hantarlah saya.
Snata Maria, Bunda Allah dan bunda saya juga: doakanlah saya

Salam Maria....................... (3kali)

Ya Tuhan, berkatilah saya
supaya dapat melakukan pekerjaanku dengan rajin dan baik.
Lindungkilah saya daripada segala jahat,
dan hantarlah saya kepada hidup kekal. Amin

Atas nama Bapa, Putera dan Roh Kudus, Amin

DOA MALAM
(Tiap-tiap malam, sebelum tidur, harus kita bersyukur kepada Allah sebab Ia menolong dan melindungi kita pada hari tadi. Lagi pula kita memohonkan Allah supaya Ia melindungi kita pada malam ini, dan memberi kita tidur yang nyenyak)

Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin.

Ya Tuhanku dan Allahku,
saya bersykukur kepadaMu atas segala kemurahan,
Lebih-lebih lagi atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu.
Saya bersyukur atas segala kebaikan yang saya terima daripadaMu.
Pada hari tadi, saya berbuat baik, tetapi saya berbuat dosa juga.
Saya menyesal atas dosa itu dan meminta pengampunan daripadaMu.
(periksalah kelakuan sepanjang hari terhadap dosa-dosa)
Ya Allah, Bapaku
saya sungguh menyesal atas dosa-dosaku, sebab saya telah menghina Engkau.
Saya berjanji dengan pertolongan rahmatMu akan cuba tidak berbuat dosa pula.
Kasihanilah saya, ya Tuhan, orang yang berdosa.
Lindungilah saya pada malam ini. Jauhkanlah daripada saya segala bahaya, celaka dan segala yang jahat.
Berikanlah tidur nyenyak kepad asaya supaya saya dapat mengabdi Dikau dengan lebih baik pada keesokan hari.
Malaukan Allah, pelindungku, jagalah saya pada malam ini.
Santa Maria, Bunda Allah dan bondaku, doakanlah saya dan lindungilah saya
Salam Maria .................... (3 kali)
Ya Tuhan Allah,
semoga berkatMu selalu tinggal atas rumah ini.
Amin.
Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

DOA SEBELUM MAKAN
(Segala sesuatu kita terima daripada Tuhan Allah. Barang makanan pun diterima daripadaNya. Haruslah kita bersyukur kepada Allah sebelum dan sesudah kita makan)

Ya Tuhan,
berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima daripada kemurahanMu.
Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, Amin.

DOA SELEPAS MAKAN
Ya Tuhan yang mahakuasa,
kami berterima kasih atas segala pemberian ini yang telah kami terima daripada kemurahanMu.
Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, Amin.

DOA SEBELUM PEMBACAAN KITAB SUCI
Allah yang mahakuasa,
engkau telah memberi kami sabdaMu
sebagai lampu penuntu langkah kami.
Semoga kami mendernya, merenung
dan mengerti isinya, supaya dapat mengabdi
kepadaMu dengan sepantasnya.
Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Amin.

DOA SELEPAS PEMBACAAN KITAB SUCI
Bapa surgawi,
kami telah membaca dan mendengar sabdaMu,
Berilah supaya selalu kami ingin tahu katanya,
dan mengikuti ajaranNya,
lalu bertumbuh dalam rahmat,
dan pengetahuan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

No comments: